REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Сарајево-гас“ Источно Сарајево

25.06.2024.

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса „Сарајево-гас” Источно Сарајево, поднијело је 29.04.2024. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљање дистрибутивним системом природног гаса…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом ПГ – Сарајево-гас (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом ПГ – Сарајево-гас (латиница)

Copyright © 2024