REERS

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“

16.09.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је 5. септембра 2022. године зaхтjeв оператора транспортног система Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „Гас-Промет“ Пале, рaди утврђивaњa тарифа зa кoрисникe транспортног систeмa за зону „Зворник“…

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“  (латиница)

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“  (ћирилица)

Copyright © 2024