REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

19.08.2022.

„ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, поднијело је 30.05.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволле за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – РиТЕ Станари (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволле за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ЕФТ РиТЕ Станари (латиница)

 

Copyright © 2024