REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 22. редовне сједнице

17.12.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о укидању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

09.12.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Бањац Славко, Бања Лука

06.12.2021.

Обавјештење о одржавању 21. редовне сједнице

03.12.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“, „Мируше 9“ и „Мируше 10“

30.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, „Мируше 6“ и „Мируше 7“

30.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

30.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Тесла 4“

30.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Продукт 2“

30.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одоборење права на подстицај – МСЕ „Пађени 1“

30.11.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

26.11.2021.

Обавјештење о одржавању 20. редовне сједнице

26.11.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор

16.11.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Кршић Слободан, Приједор

16.11.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

15.11.2021.

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

12.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ХТ Solar 2“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

11.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“

11.11.2021.
Copyright © 2022