REERS

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

29.11.2023.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 80. редовној сједници одржаној 29.11.2023. године у Требињу донијела Закључак о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „ЕТМаx“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука.

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024