REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану – „Мируше 8“

29.11.2023.

„ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука поднијело је дана 16.11.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за пренос сертификата за производно постројење која користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „Мируше 8“, Општина Билећа, на привредно друштво „TEHNO-INVEST HG“ д.о.о. Билећа.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану – „Мируше 8“ (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану – „Мируше 8“ (латиница)

Copyright © 2024