REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Пекија, Нови Град

10.01.2024.

На 85. редовној сједници, одржаноj 4. jaнуара 2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Драгана Пекије из Новог Града од 27.10.2023. године, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Пекија, Нови Град (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Пекија, Нови Град (латиница)

Copyright © 2024