REERS

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Сарајево-гас“ Источно Сарајево

25.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 100. редовној сједници, одржаној 25.06.2024. године, у Требињу, донијела је…

 

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом ПГ – Сарајево-гас (ћирилица)

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом ПГ – Сарајево-гас (латиница)

Copyright © 2024