REERS

Рјешење о давању сагласности на План развоја транспортног система природног гаса – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

13.11.2023.

ДАЈЕ СЕ саглaсност на „План развоја транспортног система природног гаса за период 2024. – 2033. година“ усвојен 19.04.2023. године број УО/18-529/23 Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „Гас промет“ Пале…

Рјешење о давању сагласности на План развоја транспортног система природног гаса (ћирилица)

Рјешење о давању сагласности на План развоја транспортног система природног гаса (латиница)

Copyright © 2024