REERS

Закључак о о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

29.11.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 80. редовној сједници одржаној 29.11.2023. године у Требињу, донијела је…

Закључак о о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Закључак о о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024