REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

10.11.2023.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о ЈР-Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС д.о.о. Прибој (латиница) Закључак о ЈР-Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње ее – САС д.о.о. Прибој (ћирилица)

 

Copyright © 2024