REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

02.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 91. редовној сједници, одржаној 29.03.2024. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине ее- WASSERKRAFT д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине ее- WASSERKRAFT д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024