REERS

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Баре 2“

25.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 94. редовној сједници, одржаној 24. априла 2024. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Баре 2 (латиница)

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Баре 2 (ћирилица)

Copyright © 2024