REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани ПГ – „Рафинерија нафте Брод“ а.д.

26.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 94. редовној сједници, одржаној 24.04.2024. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани ПГ – Рафинерија нафте Брод а.д. (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани ПГ – Рафинерија нафте Брод а.д. (латиница)

Copyright © 2024