REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Ракита Миле, Шипово

16.05.2024.

На 94. редовној сједници одржаној дана 24.04.2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Ракита Милета из Шипова, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Ракита Миле, Шипово (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – Ракита Миле, Шипово (ћирилица)

Copyright © 2024