REERS

Обавјештење о рјешавању спора – ЗЕВ „З-16“ Зворник

16.05.2024.

На 95. редовној сједници, одржаноj 29. априла 2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева Заједнице етажних власника “З-16“ Зворник, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина…

Обавјештење о рјешавању спора – ЗЕВ З-16 Зворник (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – ЗЕВ З-16 Зворник (ћирилица)

Copyright © 2024