REERS

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева за одобрење тарифа за приступ трансортном систему природног гаса за зону Зворник 1/ Каракај-Кладањ (Старић) – „САРАЈЕВО ГАС“ а.д. Источно Сарајево

18.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) запримила је захтјев за одобрење тарифа за приступ транспортном систему природног гаса за зону Зворник1/Каракај – Кладањ (Старић) од привредног друштва „Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево…

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева за одобрење тарифа за приступ трансортном систему природног гаса за зону Зворник 1 Каракај-Кладањ (Старић) – САРАЈЕВО ГАС (латиница)

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева за одобрење тарифа за приступ трансортном систему природног гаса за зону Зворник 1 Каракај-Кладањ (Старић) – САРАЈЕВО ГАС (ћирилица)

Copyright © 2024