REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Инокс“

13.11.2020.

Обавјештење о одржавању 160. редовне сједнице

13.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Живковић Вера, Бања Лука

12.11.2020.

Обавјештење о одржавању 159. редовне сједнице

06.11.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

06.11.2020.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „GRAND TRADE“ д.о.о. Бања Лука

06.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

06.11.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ХЕРЦ 1“ и МСЕ „ХЕРЦ 2“

06.11.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНОКС“

06.11.2020.

Обавјштење о одржавању 158. редовне сједнице

30.10.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Јовановић Вељко, Градишка

23.10.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „SEECO 1“, МСЕ „SEECO 2“ и МСЕ „SEECO 3“

23.10.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Будисавље 2“

19.10.2020.

Обавјештење о одржавању 157. редовне сједнице

16.10.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

12.10.2020.

Обавјештење о одржавању 156. редовне сједнице

09.10.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одоборење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Дијамант 2“ и МСЕ „Дијамант 3“

06.10.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „SEЕCO 1“, МСЕ „SEЕCO 2“ и МСЕ „SEЕCO 3“

06.10.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

06.10.2020.
Copyright © 2024