REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Прелив“

19.05.2021.

“Credo Invest RS“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука поднијело је дана 13.11.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Прелив“, Општина Чајниче…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Прелив (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Прелив (латиница)

 

Copyright © 2024