REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „МЕ – солар“

17.09.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кијево 2“

16.09.2019.

Обавјештење о одржавању 122. редовне сједнице

13.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

11.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ЖИРАЈА 2

06.09.2019.

Обавјештење о одржавању 121. редовне сједнице

06.09.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“

05.09.2019.

Обавјештење о рјешавању спора Брчин Душан, Крупа на Уни

05.09.2019.

Обавјештење о одржавању 120. редовне сједнице

23.08.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНЦЕЛ“ и МСЕ „ИНЦЕЛ 2“

20.08.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „КРЕКАВИЦЕ 1“

15.08.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за МСЕ „Атлантик“

31.07.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за Малу соларну електрану „МЕ-солар“

30.07.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Електро Добој – Теслић“

26.07.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕФТ Солар“

26.07.2019.

Обавјештење о одржавању 119. редовне сједнице

26.07.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“

22.07.2019.

Обавјештење о одржавању 118. редовне сједнице

17.07.2019.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Благојевић Радован, Бања Лука

16.07.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕФТ Солар“

16.07.2019.
Copyright © 2022