REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

19.02.2021.

Обавјештење о одржавању 169. редовне сједнице

12.02.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

10.02.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – „Casamassima“ д.о.о. Бања Лука

04.02.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Тули 1“, „Тули 2“, „Тули 3“ и „Тули 4“

28.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тули 1″,“Тули 2“ , „Тули 3“ и „Тули 4“

28.01.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Петковић Синиша и Божић Петковић Јелена, Бања Лука

28.01.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Никић Слободан, Брчко

28.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Бурум“

28.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 1“, „Берковићи 2“, „Берковићи 3“, „Берковићи 4“, „Берковићи 5“, „Берковићи 6“, „Берковићи 7“, „Берковићи 8“, „Берковићи 9“, „Берковићи 10“, „Берковићи 11“, „Берковићи 12“, „Берковићи 13“ и „Берковићи 14“

27.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

27.01.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса “ГАС ПРОМЕТ“ Пале

27.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ХТ Solar 1“ и „ХТ Solar 2“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Озон 1“, МСЕ „Озон 2“, МСЕ „Озон 3“ и МСЕ „Озон 4“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Малтекс 1“ и МСЕ „Малтекс 2“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за ППП – МСЕ „Мадра 3“ и МСЕ „Мадра 4“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Херц 3“

25.01.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Геонова 1“, „Геонова 2“, „Геонова 3“, „Геонова 4“, „Геонова 5“, „Геонова 6“, „Геонова 7“, „Геонова 8“, „Геонова 9“ и „Геонова 10“

25.01.2021.

Обавјештење о одржавању 168. редовне сједнице

22.01.2021.
Copyright © 2024