REERS

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић, Бања Лука

02.04.2021.

На 175. редовној сједници одржаној дана 01.04.2021. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Мирослава Ћопића из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић (латиница)

Copyright © 2024