REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозвола за дистрибуцију електричне енергије – „Електродистрибуција“ а.д. Пале, „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње и „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

06.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – „ТЕА ПРОМЕСА“ д.о.о. Бања Лука

06.12.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 3“

05.12.2019.

Обавјештење о одржавaњу 128. редовне сједнице

29.11.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 1“

29.11.2019.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Билећанка 1“ и МСЕ „Билећанка 2“

29.11.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина

29.11.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ступар Милка, Бања Лука

29.11.2019.

Обавјештење о рјешавања спора у скраћеном поступку – Жуљ Марина, Бања Лука

29.11.2019.

Обавјештење о одржавању 127. редовне сједнице

22.11.2019.

Обавјештење о одржавању 126. редовне сједнице

08.11.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији

28.10.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука

25.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тркља 1“ и МСЕ „Тркља 2“

21.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

21.10.2019.

Обавјештење о одржавању 125. редовне сједнице

18.10.2019.

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

18.10.2019.
Copyright © 2022