REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „XT Solar 1“ и МСЕ „XT Solar 2“

01.04.2021.

Друштво са ограниченом одговорношћу „ХT Company“ Требиње, поднијело је дана 26.02.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „XT Solar 1“ и Малу соларну електрану „XT Solar 2“, Општина Билећа.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „XT Solar 1“ и МСЕ „XT Solar 2“ (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „XT Solar 1“ и МСЕ „XT Solar 2“ (латиница)

Copyright © 2024