REERS

Рјешење спора – Милован Ожеговић, Поткозарје

29.09.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „ОТЕША Б-0-2“

23.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „БК 2“

23.09.2022.

Саопштење са 50. редовне сједнице

23.09.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

23.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Подивич“

23.09.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ДЕЛАСО“ д.о.о. Теслић

23.09.2022.

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

23.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Дуб“

22.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „До“

22.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Бистрица Б-5а“

22.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – Биогасна електрана „Buffalo Energy Gold – MG“

22.09.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Устипрача“

22.09.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Штедрић“

22.09.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Штедрић 1“

22.09.2022.

Рјешење спора – Радомир Вујовић, Требиње

20.09.2022.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о.

19.09.2022.

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“

16.09.2022.
Copyright © 2023