REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Милићи“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 17. априла 2024. године од привредног друштва „ПЕТРОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Братунац, примила захтјев, као и допуне захтјева од 8. и 21. маја 2024. године, за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Милићи“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Милићи (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Милићи (латиница)

Copyright © 2024