REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Крнете 1“ – „Крнете 20“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 18. априла 2024. године од привредног друштва „ЕТМах“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, примила захтјеве, као и допуне захтјева од 8. и 21. маја 2024. године за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Крнете 1“ – „Крнете 20“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Крнете 1 – 20 (латиница)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Крнете 1 – 20 (ћирилица)

Copyright © 2024