REERS

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Продукт 2“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „XT Solar 2“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тесла 4“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, МСЕ „Кладари 2“ , МСЕ „Кладари 3“ и МСЕ „Кладари 4“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, МСЕ „Мируше 2“, МСЕ „Мируше 3“, МСЕ „Мируше 4“, МСЕ „Мируше 8“, МСЕ „Мируше 9“ и МСЕ „Мируше 10“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, МСЕ „Мируше 2“, МСЕ „Мируше 3“, МСЕ „Мируше 4“, МСЕ „Мируше 8“, МСЕ „Мируше 9“ и МСЕ „Мируше 10“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

18.11.2021.

Рјешење спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

16.11.2021.

Рјешење спора – Бајовић Милан, Билећа

16.11.2021.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор

16.11.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Кршић Слободан, Приједор

16.11.2021.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

15.11.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

15.11.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Продукт 2“

15.11.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Пађени 1“

15.11.2021.

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

12.11.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ХТ Solar 2“

11.11.2021.
Copyright © 2023