REERS

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

24.03.2023.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD-MG“

20.03.2023.

Закључак о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Вујичић Рајко, Челинац

15.03.2023.

Закључак о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Миладинка Микаћ, Челинац

15.03.2023.

Рјешење спора – Светлана Маринковић, Бијељина

15.03.2023.

Рјешење спора – Милица Вукић, Бијељина

15.03.2023.

Рјешење спора – Марица Перић, Бијељина

15.03.2023.

Рјешење спора – Цвјетковић Далибор, Бијељина

15.03.2023.

Саопштење са 64. редовне сједнице

10.03.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

10.03.2023.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Грабовичка ријека“

10.03.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик

09.03.2023.

Обавјештење о одржавању 64. редовне сједнице

03.03.2023.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

02.03.2023.

Саопштење за власнике објеката (кућа и викендица) који се периодично користе и који су прикључени на 0,4 kv напонски ниво

28.02.2023.

Саопштење са 1. ванредне сједнице

28.02.2023.

Саопштење за јавност о могућностима промјене тарифне групе из категорије остале потрошње

28.02.2023.
Copyright © 2023