REERS

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 2“

20.10.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљање постројењем за компримовани природни гас – „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник

19.10.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник

19.10.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

19.10.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Геонова 3“

19.10.2022.

Обавјештење о утвреном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

19.10.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 3“, „Батковићи 4“, „Батковићи 8“ и „Батковићи 9“

19.10.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Луг 9“

19.10.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Сућеска Р-С-1 и Р-С-2“

19.10.2022.

Обавјештење о одржавању 54. редовне сједнице

19.10.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МСЕ Еко енергетика 1 – 5, МСЕ „Љубиње ЗЈ 142 kWp“

19.10.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МСЕ „Будисавље“

19.10.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Главица“

19.10.2022.

Обавјештење о одржавању 53. редовне сједнице

14.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Синиша Марковић, Бања Лука

12.10.2022.

Закључак о рјешавању спора – Синиша Марковић, Бања Лука

12.10.2022.

Закључак о рјешавању спора – Рацо Марко, Градишка

12.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Рацо Марко, Градишка

12.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Панић Горан, Бања Лука

11.10.2022.

Закључак о рјешавању спора – Панић Горан, Бања Лука

11.10.2022.
Copyright © 2023