REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Млечва“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Крушево брдо“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Дренова“

20.06.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – Фотонапонска електрана „Булози“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Бесједа 2“ д.о.о. Бања Лука

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Бесједа 1“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 2“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 1“

20.06.2019.

Закључак о рјешавању спора – Милошевић Велибор

20.06.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Иломска“

06.06.2019.

Закључак о рјешавању спора – Бјеловук Симо, Градишка

23.05.2019.

Закључак о рјешавању спора – Видовић Драго, Мркоњић Град

23.05.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ – МХЕ „Подивич“

23.05.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – „Алумина“ д.о.о. Зворник

23.05.2019.

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

23.05.2019.

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – Когенеративно постројење на биомасу „Фагус“

14.05.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Врбас 2“

22.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Врбас 2“

22.04.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ – МХЕ „Студена 2“

22.04.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу – МХЕ „СТУДЕНА 2“

22.04.2019.
Copyright © 2024