REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Тесла 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Фратело 2“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – „Фотонапонска-соларна електрана 37 кWp“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Солар 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Новаковићи“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Мадра 1“

15.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 1“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 2“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 3“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 4“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећанка 2“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећанка 1“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – ФСЕ „250 кWп Братунац“

05.04.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

05.04.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Бесједа 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „МС-Солар 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Сунце 2“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Бесједа 1“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Билећа“

29.03.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – Мала соларна електрана „Имако“

29.03.2019.
Copyright © 2021