REERS

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Берковићи 6“

16.09.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 15.09.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ Берковићи 6 (латиница)

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ Берковићи 6 (ћирилица)

Copyright © 2024