REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за производње електричне енергије – „НИК-ПРОМ“ д.о.о. Билећа

26.01.2024.

Друштво за производњу, промет и услуге, експорт – импорт „НИК-ПРОМ“ д.о.о. Билећа, поднијело је 29.12.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за производње електричне енергије – НИК-ПРОМ д.о.о. Билећа (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за производње електричне енергије – НИК-ПРОМ д.о.о. Билећа (латиница)

 

Copyright © 2024