REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

10.02.2021.

Друштво са ограниченом одговорношћу „ZEMX“ Сребреница поднијело је дана 19.11.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Штедрић 1“, Општина Милићи…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Штедрић 1 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Штедрић 1 (латиница)

 

Copyright © 2024