REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.

На 169. редовној сједници одржаној дана 18.02.2021. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Заједнице етажних власника у улици Рајка Боснића 4 у Бањој Луци…

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића (латиница)

Copyright © 2024