REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 163. редовне сједнице

11.12.2020.

Обавјештење о одржавању 162. редовне сједнице

04.12.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

04.12.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Павићевић 3“

04.12.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Бочац 2“

04.12.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Вулић Божана, Бања Лука

04.12.2020.

Обавјештење о одржавању 161. редовне сједнице

26.11.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 3“

25.11.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

19.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – „Knežević CO“ д.о.о. Бања Лука

19.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Недимовић Зоран, Бања Лука

19.11.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „ХЕРЦ 1“ и МСЕ „ХЕРЦ 2“

13.11.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Инокс“

13.11.2020.

Обавјештење о одржавању 160. редовне сједнице

13.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Живковић Вера, Бања Лука

12.11.2020.

Обавјештење о одржавању 159. редовне сједнице

06.11.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

06.11.2020.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „GRAND TRADE“ д.о.о. Бања Лука

06.11.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

06.11.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ХЕРЦ 1“ и МСЕ „ХЕРЦ 2“

06.11.2020.
Copyright © 2022