REERS

Саопштење са 62. редовне сједнице

27.01.2023.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.

Рјешење спора – Новица Врањеш, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Мркаљевић Ведран, Прњавор

25.01.2023.

Рјешење спора – Јово Богдановић, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Милка Додев, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Бошко Трнић, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Алмир Надаревић, Бања Лука

25.01.2023.

Обавјештење о одржавању 62. редовне сједнице

20.01.2023.

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

19.01.2023.

Саопштење са 61. редовне сједнице Регулаторне комисије

18.01.2023.

Рјешење о предузимању мјера, број 01-20-1/23/Р-61-3

18.01.2023.

Саопштење за јавност, Рјешење број 01-20-1/23/Р-61-3 о предузимању мјера

18.01.2023.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МФЕ „Браварија Пиле“

18.01.2023.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Јована“

18.01.2023.

Обавјештење о одржавању 61. редовне сједнице

13.01.2023.

Информација/КАЛКУЛАТОР обрачуна утрошене електричне енергије за домаћинства

29.12.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 2“

29.12.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 1“

29.12.2022.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

29.12.2022.
Copyright © 2023