REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Бијељина-Гас“ д.о.о. Бијељина

17.02.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом-„Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

17.02.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

17.02.2023.

Обавјештење о одржавању 63. редовне сједнице

10.02.2023.

 Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Бистрица Б-5а“

08.02.2023.

 Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

08.02.2023.

Рјешење спора – Јандрић Радован, Шипово

01.02.2023.

Рјешење спора – Пајић Божана, Бања Лука

01.02.2023.

Рјешење спора – Самир Мешковић, Тузла

01.02.2023.

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2023.-31.03.2023.године

30.01.2023.

Саопштење са 62. редовне сједнице

27.01.2023.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.

Рјешење спора – Новица Врањеш, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Мркаљевић Ведран, Прњавор

25.01.2023.

Рјешење спора – Јово Богдановић, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Милка Додев, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Бошко Трнић, Бања Лука

25.01.2023.

Рјешење спора – Алмир Надаревић, Бања Лука

25.01.2023.

Обавјештење о одржавању 62. редовне сједнице

20.01.2023.

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

19.01.2023.
Copyright © 2023