REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Бијељина – Гас“ д.о.о. Бијељина

01.12.2022.

Саопштење са 57. редовне сједнице

01.12.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ХЕВ“ а.д. Мркоњић Град

30.11.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ХЕВ“ а.д. Мркоњић Град

30.11.2022.

Обавјештење о утвђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „GREEN ENERGY“ д.о.о.

30.11.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „GREEN ENERGY“д.о.о.

30.11.2022.

Обавјештење о одлагању 57. редовне сједнице

25.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.

Рјешење спора – Удружење грађана „Твоја ријеч“, Бања Лука

24.11.2022.

Закључак о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.

Саопштење са 56. редовне сједнице

23.11.2022.

Обавјештење о одржавању 57. редовне сједнице

23.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 4“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 3“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 2“

18.11.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Тули 1“

18.11.2022.
Copyright © 2023