REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

05.04.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Подивич“

04.04.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

29.03.2019.

Обавјештење о одржавању 109. редовне сједнице

29.03.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о промјени снабдјевача природним гасом

22.03.2019.

Обавјештење о одржавању 108. редовне сједнице

22.03.2019.

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“ и одржавању опште расправе

22.03.2019.

Обавјештење о одлагању 106. редовне сједнице

18.03.2019.

Обавјештење о одржавању 107. редовне сједнице

15.03.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе – „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука

15.03.2019.

Обавјештење о одржавању 106. редовне сједнице

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Солар 1“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука

13.03.2019.

Обавјештење о ​пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Табаковић“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње – „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац

13.03.2019.

Обавјештење о пријему пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Еол први“ д.о.о. Невесиње

13.03.2019.

Обавјештење о одржавању опште расправе – Нацрт правилника о изградњи директних гасовода

08.03.2019.

Обавјештење о одржавању 105. редовнe сједницe

01.03.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

27.02.2019.
Copyright © 2024