REERS

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

18.10.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31. јула 2019. године од привредног друштва „ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу Мала хидролектрана “Котор Варош“…

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ Котор Варош (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ Котор Варош (латиница)

Copyright © 2024