REERS

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука

25.10.2019.

На 125. редовној сједници одржаној 24.10.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Мирка Ћосића из Бања Луке, заступаног по пуномоћнику Зорици Микић Ћосић, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука(ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирко Ћосић, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024