REERS

Električna energija

1. Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP
„HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d.

Sjedište: Višegrad, Nezuci br. 42
Dozvola:
01-446-04-1/01-2/13 Rješenje:
01-446-11/13/R-74-241 Datum početka: 28.12.2013.
Period važenja: 12 godina


2. Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. ZP „Hidroelektrane na
Trebišnjici“ a.d. Trebinje

Sjedište: Trebinje, ul. Obala Luke Vukalovića br. 2
Dozvola:
01-478-04-1/03-2/13 Rješenje:
01-478-11/13/R-74-240 Datum početka: 28.12.2013.
Period važenja: 12 godina


3. „ERS male hidroelektrane“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Jovana Dučića 49
Dozvola:
01-199-04-1/33-2/14
Rješenje:
01-199-12/14/R-87-203 Datum početka: 11.07.2014
Period važenja: 10 godina


4. „EHE“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska broj 1c
Dozvola: (MHE Novakovići)
01-385-04-1/43-1/14 Rješenje:
01-385-11/14/R-95-300 Datum početka: 30.11.2014.
Period važenja: 10 godina


5. „HIDROINVEST“ d.o.o.
Sjedište: Serdar Janka br. 21
Dozvola: (MHE Ustiprača)
01-362-04-1/61-1/17 Rješenje:
01-362-17/17/R-59-233 Datum početka: 16.10.2017.
Period važenja: 10 godina


6. Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP “RiTE UGLJEVIK“ A.D. Ugljevik
Sjedište: Ugljevik
Dozvola:
01-448-04-1/04-3/17 Rješenje:
01-448-11/17/R-66-294 Datum početka: 28.12.2017.
Period važenja: 7 godina


7. Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „RiTE Gacko“ A.D. Gacko
Sjedište: Gacko, Gračanica bb
Dozvola:
01-443-04-1/05-3/17 Rješenje:
01-443-11/17/R-66-295 Datum početka: 28.12.2017
Period važenja: 7 godina


8. „EHE“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska broj 1c
Dozvola: (MHE Zapeće)
01-478-04-1/63-1/18 Rješenje:
01-478-13/17/R-67-4 Datum početka: 22.01.2018.
Period važenja: 10 godina


9. „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari
Sjedište: Stanari bb
Dozvola:
01-302-04-1/67-1/18 Rješenje:
01-302-13/18/P-92-216
Datum početka: 16.09.2018.
Period važenja: 10 godina


10. „STRAJKO“ d.o.o. Berkovići
Sjedište: Do bb
Dozvola:
01-320-04-1/68-1/18 Rješenje:
01-320-14/18/P-93-225 Datum početka: 06.10.2018.
Period važenja: 10 godina


11. „ELEKTROS“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Knjaza Miloša bb
Dozvola:
01-14-04-1/72-1/19 Rješenje:
01-14-14/19-R-109-77 Datum početka: 13.04.2019.
Period važenja: 10 godina


12. „PETROL HIDROENERGIJA“ d.o.o. Teslić
Sjedište: Branka Radičević br. 1
Dozvola: (MHE Jeleč)
01-457-04-1/78-1/20 Rješenje:
01-457-10/19/R-138-43
Datum početka: 02.03.2020.
Period važenja: 10 godina


13. „HIDROINVEST“ d.o.o.
Sjedište: Dub bb, Rogatica
Dozvola: (MHE Dub)
01-159-04-1/79-1/20
Rješenje:
01-159-8/20/R-144-112
Datum početka: 01.06.2020.
Period važenja: do 16.10.2027.


14. „EHE“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska, br. 1c
Dozvola (MHE Medna): 01-173-04-1/80-1/20
Rješenje: 01-173-9/20/R-145-125
Datum početka: 07.06.2020.
Period važenja: do 22.01.2028.


15. „OIE BiM“ d.o.o. Pale
Sjedište: Ul. Nikole Tesle broj 12
Dozvola:

01-688-04-1/89/22
Prilozi 1 – 2
Rješenje:
01-688-9/21/R-30-82
Datum početka: 17.03.2022.
Period važenja: sedam godina


16. „MEL“ a.d. Laktaši
Sjedište: Ulica Nikole Pašića br. 28
Dozvola:
01-551-04-1/90/22
Prilozi 1 – 4

Rješenje:
01-551-8/21/R-30-83

Datum početka: 17.03.2022.
Period važenja: pet godina


17. „ZEMX“ d.o.o. Srebrenica
Sjedište: Ulica Nikole Pašića br. 28
Dozvola:
01-653-04-1/91/22
Prilozi 1 – 2
Rješenje:
01-653-8/21/R-31-94

Datum početka: 31.03.2022.
Period važenja: pet godina


18. „BBB“ d.o.o. Šipovo
Sjedište: Lubovo bb, Šipovo
Dozvola:
01-151-04-1/85-1/22

Prilog

Rješenje:
01-151-8/22/R-34-139

Datum početka: 14.05.2022.
Period važenja: 10 godina


19.“MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 181 B
Dozvola:01-155-04-1/92-1/24
Prilog

Rješenje:01-155-8/24/R-94-512
Datum početka: 13.05.2024.
Period važenja: 10 godina


20.“PPA“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Gundulićeva broj 86, Banja Luka
Dozvola:
01-219-04-1/94/22

Prilozi 1-6

Rješenje:

01-219-9/22/R-37-170

Datum početka: 09.06.2022.
Period važenja: pet godina


21.“ECO ENERGY“ d.o.o. Trebinje
Sjedište: Ulica Melentija Perovića bb, Trebinje
Dozvola:

01-364-04-1/98/22

Prilozi 1-24

Rješenje:

01-364-6/22/R-47-272

Datum početka: 01.09.2022.
Period važenja: pet godina


22.“DELASO“ d.o.o. Teslić
Sjedište: Ulica Svetog Save 87/A
Dozvola:
01-234-04-1/99/22

Prilog

Rješenje:

01-234-19/22/R-50-344

Datum početka: 22.09.2022.
Period važenja: dvije godine


23.“OIE“ d.o.o. Zvornik
Sjedište: Karakaj bb
Dozvola:
01-399-04-1/101/22
Prilozi 1-2

Rješenje:

01-399-7/22/R-56-414

Datum početka: 17.11.2022.
Period važenja: sedam godine


24. „GREEN ENERGY“ d.o.o. (na srpskom jeziku „ZELENA ENERGIJA“)
Sjedište: Ulica Nikole Tesle broj 12, Pale
Dozvola:
01-518-04-1/86-1/22
Prilog uz Dozvolu
Rješenje:
01-518-8/22/R-60-475
Datum početka: 30.12.2022.
Period važenja: deset godina


25.Mješoviti holding “ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na
Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Sjedište: Mrkonjić Grad, ul. Svetog Save br. 13
Dozvola: 01-550-04-1/02-3/22
Prilozi uz Dozvolu

Rješenje:01-550-8/22/R-58-448
Datum početka: 31.12.2022.
Period važenja: do 28.12.2026. godine


26.“ELING MHE“ d.o.o. Teslić
Dozvola: 01-516-04-1/73-2/22

Prilozi uz Dozvolu
Rješenje:
01-516-8/22/R-60-476

Datum početka: 31.12.2022.
Period važenja: do 29.06.2029.


27.“TAUBINGER ELEKTRIK“ d.o.o. Kalinovik
Sjedište: Boljanovići bb
Dozvola:01-2-04-1/39-2/23
Prilog uz Dozvolu

Rješenje:01-2-8/23/R-65-46
Datum početka: 01.04.2023.
Period važenja: 12 godina


28. „SWISS INŽENJERING“ d.o.o. Trebinje
Sjedište: Ulica Jovana Raškovića bb, Trebinje
Dozvola:01-76-04-1/103/23
Prilog

Rješenje:01-76-8/23/R-67-73
Datum početka: 25.04.2023.
Period važenja: 5 godina


29. „MP PANDUREVIĆ“ d.o.o. Modriča
Sjedište: Poloj 131 A, Miloševac, Modriča
Dozvola:01-282-04-1/105/23

Prilozi 1-8

Rješenje:01-282-10/23/R-76-176

01-548-10/23/R-88-318

Datum početka: 21.09.2023.
Period važenja: 5 godina


30. „SAS“ d.o.o. Priboj
Sjedište: Priboj bb, Priboj, Lopare
Dozvola:01-476-04-1/106/23

Prilozi 1-4

Rješenje:01-476-9/23/R-80-234
01-440-8/24/R-98-620
Datum početka: 29.11.2023.
Period važenja: 5 godina


31. „STANIŠIĆ“ d.o.o. Pale
Sjedište: Donja Ljubogošta bb, Pale
Dozvola:01-531-04-1/107/23
Prilozi 1-8

Rješenje:01-531-9/23/R-83-255
Datum početka: 18.12.2023.
Period važenja: 5 godina


32. „TEP“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
Sjedište: Ulica Vuka Karadžića broj 296, Lukavica, Istočno Novo
Sarajevo
Dozvola:01-545-04-1/108/23
Prilozi 1-9

Rješenje:01-545-8/23/R-83-256
Datum početka: 18.12.2023.
Period važenja: 5 godina


33.“NIK-PROM “ d.o.o. Bileća
Sjedište: Ulica Vlatka Vukovića broj 3, Bileća
Dozvola:01-1-04-1/109/24
Prilozi 1-9

Rješenje:01-1-7/24/R-88-317
Datum početka: 13.02.2024.
Period važenja: 5 godina


34.“T-Solar“ d.o.o. Bileća
Sjedište: Sitnička bb, Bileća
Dozvola:01-655-04-1/110/24
Prilozi 1-10

Rješenje:01-655-9/23/R-89-332
Datum početka: 22.02.2024.
Period važenja: 5 godina


35.Mesna industrija „TULUMOVIĆ“ d.o.o. Laktaši
Sjedište: Laktaši
Dozvola:01-498-04-1/112/24

Prilozi 1-2

Rješenje:01-498-9/23/R-96-577
Datum početka: 21.05.2024.
Period važenja: 5 godina


36.“TatyanaEnergy“ d.o.o. Ljubinje
Sjedište: Ljubinje
Dozvola:01-600-04-1/113/24

Prilozi 1-7

Rješenje:01-600-7/24/R-99-653
Datum početka: 13.06.2024.
Period važenja: 5 godina

1. MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj
Sjedište: Doboj, Nikole Pašića 77
Dozvola:
01-430-04-1/08-2/14 Rješenje:
01-430-11/14/R-99-353 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 10 godina


2. MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina
Sjedište: Bijeljina, Majevička 97
Dozvola:
01-425-04-1/11-2/14 Rješenje:
01-425-14/14/R-99-352 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 10 godina


3. Mješoviti Holding „ERS“-MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka
Sjedište: Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 95
Dozvola:
01-351-04-1/10-3/19 Rješenje:
01-351-9/19/R-131-304 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina


4. Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale
Sjedište: Pale, Nikole Tesle 12
Dozvola:
01-347-04-1/12-3/19 Rješenje:
01-347-8/19/R-131-302 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina


5. Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje
Sjedište: Trebinje, Jovana Raškovića 6
Dozvola:
01-349-04-1/09-3/19 Rješenje:

01-349-7/19/R-131-303 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina

1. „Energy Financing Team“ d.o.o. Bileća
Sjedište: Bileća, Srpske vojske 9
Dozvola:01-173-04-1/19-4/22
Rješenje:01-173-8/22/R-37-169
Datum početka: 17.06.2022.
Period važenja: 5 godina


2. MH „ERS“ MP a.d. Trebinje
Sjedište: Trebinje, Stepe Stepanovića bb
Dozvola:01-490-04-1/18-4/21
Rješenje: 01-490-10/21/R-22-438
Datum početka: 28.12.2021.
Period važenja: 5 godina


3. „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o.
Stanari

Sjedište: Stanari bb
Dozvola:01-343-04-1/60-2/22
Rješenje:01-343-9/22/R-48-301
Datum početka: 24.09.2022.
Period važenja: 5 godina


4. „Renewable Energy Solutions BH“ d.o.o.
Sjedište: Miše Stupara broj 4, Banja Luka
Dozvola: 01-312-04-1/95-1/23

Rješenje: 01-312-10/23/R-71-120

Datum početka: 28.06.2023.
Period važenja: 3 godine


5. „MEDOŠ ONE“ d.o.o.
Sjedište: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 181 B
Dozvola: 01-284-04-1/96/22

Rješenje: 01-284-8/22/R-42-228

Datum početka: 07.07.2022.
Period važenja: 2 godine


6. Društvo sa ograničenom odgovornošću “ELING TRADE“ Teslić
Sjedište: Svetog Save broj 87/A
Dozvola:01-368-04-1/97-1/23

Rješenje:01-368-8/23/R-74-149

Datum početka: 18.08.2023.
Period važenja: 2 godine


7. “TEC“ d.o.o.
Sjedište: Branka Radičevića bb
Dozvola:01-383-04-1/100-1/23

Rješenje:01-383-8/23/R-76-177

Datum početka: 22.09.2023
Period važenja: 3 godine


8. „ALUMINA“ Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Zvornik

Sjedište: Karakaj bb, Zvornik
Dozvola:01-258-04-1/104/23

Rješenje:01-258-9/23/R-73-141

Datum početka: 20.07.2023.
Period važenja: 2 godine


9. “WASSERKRAFT“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Vidovdanska bb
Dozvola:01-65-04-1/111/24

Rješenje:01-65-9/24/R-91-402

Datum početka: 29.03.2024.
Period važenja: 2 godine

1. „Eling-Inžinjering“ d.o.o. Teslić
Sjedište: Svetog Save 87/A, Teslić
Dozvola:
01-487-04/25/08
Rješenje:
01-412-2/08 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 22.12.2008.


2. „IDIM TRADE“d.o.o. Bijeljina
Sjedište: Bijeljina, Njegoševa 55
Dozvola:
01-545-11/09
Rješenje:
R-30-465-97/11 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 31.08.2011.


3. „LTS“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Banja Luka, Lazarička 1
Dozvola:
01-1019-10/10
Rješenje:
01-550-4/11 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 03.11.2011.


4. D.o.o. „Rudnap“ Banja Luka
Sjedište: Banja Luka, Petra Preradovića 21
Dozvola:
01-402-04-1/23-2/14
Rješenje:
01-347-5/15/R-110-123 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 24.06.2015.


5. „EL-EN SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Maksima Gorkog br. 56 Banja Luka
Dozvola:
01-344-04-1/42-1/14
Rješenje:
01-312-6/15/R-110-124 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 24.06.2015.


6. „Elektroistok 1967“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Vase Pelagića br. 10 Banja Luka
Dozvola:
01-190-04-1/51/14
Rješenje:
01-242-6/16/R-15-159 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 11.05.2016.


7. „INTEH“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ul. Branka Grpčića br. 2
Dozvola:
01-496-04-1/71/16
Rješenje:
01-281-7/18/R-86-171 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 28.06.2018.


8.“LE TRADING BH“ d.o.o. Banja Luka
Dozvola:
01-172-7/20/R-142-93
Rješenje:
01-591-6/21/R-23-460
Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum ukidanja dozvole: 29.12.2021.


9.“V-Z-ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka
Dozvola:
01-523-04-1/88/22
Rješenje:
01-523-15/21/R-67-74
Vrsta dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije
Datum ukidanja dozvole: 25.04.2023.


10. „ETMax“ d.o.o. Banja Luka
Dozvola: 01-164-04-1/93/22
Rješenje: 01-428-13/23/R-82-249
Vrsta dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije
Datum ukidanja dozvole: 07.12.2023.

Copyright © 2024