REERS

Električna energija

 

1. MH “ERS“ a.d. Trebinje
“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

Sjedište: Višegrad, Nezuci br. 42
Dozvola:
01-446-04-1/01-2/13 Rješenje:
01-446-11/13/R-74-241 Datum početka: 28.12.2013.
Period važenja: 12 godina


2. MH ERS ZP “Hidroelektrane na Vrbasu“ AD Mrkonjić Grad
Sjedište: Mrkonjić Grad, ul. Svetog Save br. 13
Dozvola: (HE Bočac)
01-470-04/02-2/14 Rješenje:
01-470-10/14/R-99-350 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 12 godina


3. MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje
Sjedište: Trebinje, ul. Obala Luke Vukalovića br. 2
Dozvola:
01-478-04-1/03-2/13 Rješenje:
01-478-11/13/R-74-240 Datum početka: 28.12.2013.
Period važenja: 12 godina


4. MH ERS ZEDP “Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina
Sjedište: Bijeljina, ul. Majevička 97
Dozvola:
01-427-04/07-2/14 Rješenje:
01-427-6/14/R-99-351 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 10 godina


5. ERS d.o.o. male hidroelektrane Banja Luka
Sjedište: Jovana Dučića 49
Dozvola:
01-199-04-1/33-2/14
Rješenje:
01-199-12/14/R-87-203 Datum početka: 11.07.2014
Period važenja: 10 godina


6. „Taubinger elektrik“ d.o.o. Foča
Sjedište: Svetosavska bb, Foča
Dozvola:
01-49-04-1/39-1/13 Rješenje:
01-49-9/13/R-60-48 Datum početka: 01.04.2013.
Period važenja: 10 godina


7. „EHE“ društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska broj 1c
Dozvola: (MHE Novakovići)
01-385-04-1/43-1/14 Rješenje:
01-385-11/14/R-95-300 Datum početka: 30.11.2014.
Period važenja: 10 godina


8. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju el. energije i trgovinu „HIDROINVEST“
Sjedište: Serdar Janka br. 21
Dozvola: (MHE Ustiprača)
01-362-04-1/61-1/17 Rješenje:
01-362-17/17/R-59-233 Datum početka: 16.10.2017.
Period važenja: 10 godina


9. ZP “RiTE UGLJEVIK“ A.D. Ugljevik
Sjedište: Ugljevik
Dozvola:
01-448-04-1/04-3/17 Rješenje:
01-448-11/17/R-66-294 Datum početka: 28.12.2017.
Period važenja: 7 godina


10. MH ERS – Trebinje ZP RiTE Gacko A.D. Gacko
Sjedište: Gacko, Gračanica bb
Dozvola:
01-443-04-1/05-3/17 Rješenje:
01-443-11/17/R-66-295 Datum početka: 28.12.2017
Period važenja: 7 godina


11. „EHE“ društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska broj 1c
Dozvola: (MHE Zapeće)
01-478-04-1/63-1/18 Rješenje:
01-478-13/17/R-67-4 Datum početka: 22.01.2018.
Period važenja: 10 godina


12. MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale
Sjedište: Ul. Nikole Tesle broj 12
Dozvola: (MHE Mesići – Nova)
01-517-04-1/64-1/18 Rješenje:
01-517-14/17/R-72-55
Datum početka: 03.03.2018.
Period važenja: 10 godina


13. „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari
Sjedište: Stanari bb
Dozvola:
01-302-04-1/67-1/18 Rješenje:
01-302-13/18/P-92-216
Datum početka: 16.09.2018.
Period važenja: 10 godina


14. Društvo sa ograničenom odgovornošću „STRAJKO“ d.o.o. Trebinje
Sjedište: Do bb
Dozvola:
01-320-04-1/68-1/18 Rješenje:
01-320-14/18/P-93-225 Datum početka: 06.10.2018.
Period važenja: 10 godina


 

15. „ELEKTROS“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka
Sjedište: Ulica Knjaza Miloša bb
Dozvola:
01-14-04-1/72-1/19 Rješenje:
01-14-14/19-R-109-77 Datum početka: 13.04.2019.
Period važenja: 10 godina


16. Društvo sa ograničenom odgovornošću „ELING MALE HIDROELEKTRANE“ Teslić
Sjedište: Branka Radičević br. 1
Dozvola: (MHE Ilomska)
01-188-04-1/73-1/19 Rješenje:
01-188-10/19/R-115-141Datum početka: 29.06.2019.
Period važenja: 10 godina


17. Društvo sa ograničenom odgovornošću „PETROL HIDROENERGIJA“ Teslić
Sjedište: Branka Radičević br. 1
Dozvola: (MHE Jeleč)
01-457-04-1/78-1/20 Rješenje:
01-457-10/19/R-138-43
Datum početka: 02.03.2020.
Period važenja: 10 godina


18. Privredno društvo za proizvodnju, prenos, distribuciju i prodaju električne energije „BBB“ d.o.o. Šipovo
Sjedište: Lubovo bb, Šipovo
Dozvola: (MHE Glavica)
01-405-04-1/85/20 Rješenje:
01-405-17/19/R-143-104
Datum početka: 14.05.2020.
Period važenja: dvije godine


19. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu „HIDROINVEST“
Sjedište: Dub bb, Rogatica
Dozvola: (MHE Dub)
01-159-04-1/79-1/20
Rješenje:
01-159-8/20/R-144-112
Datum početka: 01.06.2020.
Period važenja: do 16.10.2027.


20. „EHE“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ulica Dunavska, br. 1c
Dozvola (MHE Medna): 01-173-04-1/80-1/20
Rješenje: 01-173-9/20/R-145-125
Datum početka: 07.06.2020.
Period važenja: do 22.01.2028.


21. “Eling MHE“ d.o.o. Teslić
Sjedište: Teslić, Branka Radičevića 1
Dozvola: (MHE Divič)
01-295-04-1/20-3/20 Rješenje:
01-295-10/20/R-156-256 Datum početka: 23.10.2020.
Period važenja: do 31.12.2022.


22. MH ERS – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale
Sjedište: Nikole Tesle broj 12, Pale
Dozvola: (MHE Bogatići Nova)
01-358-04-1/82-1/20
Rješenje:
01-358-10/20/R-161-300
Datum početka: 14.12.2020.
Period važenja: do 31.12.2021.


23. MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad
Sjedište: Ulica Svetog Save broj 13
Dozvola: (MHE Bočac 2 i MHE Kućna turbina)
01-386-04-1/83-1/20
Rješenje:
01-386-10/20/R-163-314
01-274-10/21/R-6-245
Datum početka: 27.12.2020.
Period važenja: do 31.12.2022.


24. Društvo sa ograničenom odgovornošću „GREEN ENERGY“ (na srpskom jeziku „ZELENA ENERGIJA“)
Sjedište: Ulica Nikole Tesle broj 12, Pale
Dozvola: (Miljacka)
01-142-04-1/86/20
Rješenje:
01-142-39/20/R-166-348
Datum početka: 30.12.2020.
Period važenja: dvije godine

1. MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj
Sjedište: Doboj, Nikole Pašića 77
Dozvola:
01-430-04-1/08-2/14 Rješenje:
01-430-11/14/R-99-353 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 10 godina


2. MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina
Sjedište: Bijeljina, Majevička 97
Dozvola:
01-425-04-1/11-2/14 Rješenje:
01-425-14/14/R-99-352 Datum početka: 28.12.2014.
Period važenja: 10 godina


3. Mješoviti Holding „ERS“-MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka
Sjedište: Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 95
Dozvola:
01-351-04-1/10-3/19 Rješenje:
01-351-9/19/R-131-304 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina


4. Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale
Sjedište: Pale, Nikole Tesle 12
Dozvola:
01-347-04-1/12-3/19 Rješenje:
01-347-8/19/R-131-302 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina


5. Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje
Sjedište: Trebinje, Jovana Raškovića 6
Dozvola:
01-349-04-1/09-3/19 Rješenje:

01-349-7/19/R-131-303 Datum početka: 28.12.2019.
Period važenja: pet godina

1. „Energy Financing Team“ d.o.o. Bileća
Sjedište: Bileća, Srpske vojske 9
Dozvola:
01-143-04-1/19-3/17 Rješenje:
01-143-12/17/R-49-138 Datum početka: 17.06.2017.
Period važenja: 5 godina


2. MH „ERS“ MP a.d. Trebinje
Sjedište: Trebinje, Stepe Stepanovića bb
Dozvola: 01-499-04-1/18-3/16
Rješenje: 01-499-11/16/R-34-355
Rješenje o izmjeni dozvole: 01-94-9/21/R-173-144
Datum početka: 23.12.2016.
Period važenja: 5 godina


3. „LE TRADING BH“ d.o.o.
Sjedište: Ulica Mladena Stojanović broj 117 A
Dozvola:
01-172-04-1/65-2/20 Rješenje:
01-172-7/20/R-142-93 Datum početka:28.04.2020.

Period važenja: 5 godina


4. „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“
Sjedište: Stanari bb
Dozvola:
01-324-04-1/60-1/17 Rješenje:
01-324-9/17/R-57-222 Datum početka: 24.09.2017.
Period važenja: 5 godina


5. „H.G.E.“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Sjedište: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 175, Banja Luka
Dozvola:
01-334-04-1/87/21Rješenje:
01-334-8/21/R-14-338Datum početka: 16.09.2021.
Period važenja: 1 godina

1. Privredno društvo „COMSAR ENERGY HIDRO“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ul. Vase Pelagića br. 6 Banja
Dozvola:
01-511-04-1/66/16 Rješenje:
01-511-17/15/R-16-165 Datum početka: 26.5.2016.
Period važenja: 6 godina


2. „EFT HE Ulog“ d.o.o. Kalinovik
Sjedište: Karađorđeva br. 28b
Dozvola:
01-433-04-1/44-1/17 Rješenje:
01-433-15/17/R-65-292  
01-299-11/19/R-127-262
Datum početka: 22.12.2017.
Period važenja: 20.05.2022.

 

1. „Eling-Inžinjering“ d.o.o. Teslić
Sjedište: Svetog Save 87/A, Teslić
Dozvola:
01-487-04/25/08
Rješenje:
01-412-2/08 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 22.12.2008.


2. „IDIM TRADE“d.o.o. Bijeljina
Sjedište: Bijeljina, Njegoševa 55
Dozvola:
01-545-11/09
Rješenje:
R-30-465-97/11 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 31.08.2011.


3. „LTS“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Banja Luka, Lazarička 1
Dozvola:
01-1019-10/10
Rješenje:
01-550-4/11 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 03.11.2011.


4. D.o.o. „Rudnap“ Banja Luka
Sjedište: Banja Luka, Petra Preradovića 21
Dozvola:
01-402-04-1/23-2/14
Rješenje:
01-347-5/15/R-110-123 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 24.06.2015.


5. „EL-EN SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Maksima Gorkog br. 56 Banja Luka
Dozvola:
01-344-04-1/42-1/14
Rješenje:
01-312-6/15/R-110-124 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 24.06.2015.


6. „Elektroistok 1967“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Vase Pelagića br. 10 Banja Luka
Dozvola:
01-190-04-1/51/14
Rješenje:
01-242-6/16/R-15-159 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 11.05.2016.


7. „INTEH“ d.o.o. Banja Luka
Sjedište: Ul. Branka Grpčića br. 2
Dozvola:
01-496-04-1/71/16
Rješenje:
01-281-7/18/R-86-171 Vrsta dozvole: Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Datum oduzimanja dozvole: 28.06.2018.

Copyright © 2021