REERS

Електрична енергија

1. Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП
„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ“ а.д.

Сједиште: Вишеград, Незуци бр. 42
Дозвола:
01-446-04-1/01-2/13 Рјешење:
01-446-11/13/Р-74-241 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


2. Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. ЗП „Хидроелектране на
Требишњици“ а.д. Требиње

Сједиште: Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр. 2
Дозвола:
01-478-04-1/03-2/13 Рјешење:
01-478-11/13/Р-74-240 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


3. „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Новаковићи)
01-385-04-1/43-1/14 Рјешење:
01-385-11/14/Р-95-300 Датум почетка: 30.11.2014.
Период важења: 10 година


4. „ХИДРОИНВЕСТ“ д.о.о.
Сједиште: Сердар Јанка бр. 21
Дозвола: (МХЕ Устипрача)
01-362-04-1/61-1/17 Рјешење:
01-362-17/17/Р-59-233 Датум почетка: 16.10.2017.
Период важења: 10 година


5. Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ УГЉЕВИК“ А.Д. Угљевик
Сједиште: Угљевик
Дозвола:
01-448-04-1/04-3/17 Рјешење:
01-448-11/17/Р-66-294 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 7 година


6. Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „РиТЕ Гацко“ А.Д. Гацко
Сједиште: Гацко, Грачаница бб
Дозвола:
01-443-04-1/05-3/17 Рјешење:
01-443-11/17/Р-66-295 Датум почетка: 28.12.2017
Период важења: 7 година


7. „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Запеће)
01-478-04-1/63-1/18 Рјешење:
01-478-13/17/Р-67-4 Датум почетка: 22.01.2018.
Период важења: 10 година


8. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-302-04-1/67-1/18 Рјешење:
01-302-13/18/P-92-216
Датум почетка: 16.09.2018.
Период важења: 10 година


9. „СТРАЈКО“ д.о.о. Берковићи
Сједиште: До бб
Дозвола:
01-320-04-1/68-1/18 Рјешење:
01-320-14/18/P-93-225 Датум почетка: 06.10.2018.
Период важења: 10 година


10. „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Књаза Милоша бб
Дозвола:
01-14-04-1/72-1/19 Рјешење:
01-14-14/19-Р-109-77 Датум почетка: 13.04.2019.
Период важења: 10 година


11. „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола: (МХЕ Јелеч)
01-457-04-1/78-1/20 Рјешење:
01-457-10/19/Р-138-43
Датум почетка: 02.03.2020.
Период важења: 10 година


12. „ХИДРОИНВЕСТ“ д.о.о.
Сједиште: Дуб бб, Рогатица
Дозвола: (МХЕ Дуб)
01-159-04-1/79-1/20
Рјешење:
01-159-8/20/Р-144-112
Датум почетка: 01.06.2020.
Период важења: до 16.10.2027.


13. „EХE“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска, бр. 1ц
Дозвола (МХЕ Медна): 01-173-04-1/80-1/20
Рјешење: 01-173-9/20/Р-145-125
Датум почетка: 07.06.2020.
Период важења: до 22.01.2028.


14. „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале
Сједиште: Ул. Николе Тесле број 12
Дозвола:

01-688-04-1/89/22
Прилози 1 – 2
Рјешење:
01-688-9/21/Р-30-82
Датум почетка: 17.03.2022.
Период важења: седам година


15. „МЕЛ“ а.д. Лакташи
Сједиште: Улица Николе Пашића бр. 28
Дозвола:
01-551-04-1/90/22
Прилози 1 – 4

Рјешење:
01-551-8/21/Р-30-83

Датум почетка: 17.03.2022.
Период важења: пет година


16. „ZEMX“ д.о.о. Сребреница
Сједиште: Улица Николе Пашића бр. 28
Дозвола:
01-653-04-1/91/22
Прилози 1 – 2
Рјешење:
01-653-8/21/Р-31-94

Датум почетка: 31.03.2022.
Период важења: пет година


17. „БББ“ д.о.о. Шипово
Сједиште: Лубово бб, Шипово
Дозвола:
01-151-04-1/85-1/22

Прилог

Рјешење:
01-151-8/22/Р-34-139

Датум почетка: 14.05.2022.
Период важења: 10 година


18.“MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Булевар војводе Степе Степановића број 181 Б
Дозвола:01-155-04-1/92-1/24
Прилог

Рјешење:01-155-8/24/Р-94-512
Датум почетка: 13.05.2024.
Период важења: 10 година


19.“ППА“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Гундулићева број 86, Бања Лукa
Дозвола:
01-219-04-1/94/22

Прилози 1-6

Рјешење:

01-219-9/22/Р-37-170

Датум почетка: 09.06.2022.
Период важења: пет година


20.“ECO ENERGY“ д.о.о. Требиње
Сједиште: Улица Мелентија Перовића бб, Требиње
Дозвола:

01-364-04-1/98/22

Прилози 1-24

Рјешење:

01-364-6/22/Р-47-272

Датум почетка: 01.09.2022.
Период важења: пет година


21.“DELASO“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Улица Светог Саве 87/А
Дозвола:
01-234-04-1/99/22

Прилог

Рјешење:

01-234-19/22/Р-50-344

Датум почетка: 22.09.2022.
Период важења: двије године


22.“ОИЕ“ д.о.о. Зворник
Сједиште: Каракај бб
Дозвола:
01-399-04-1/101/22
Прилози 1-2

Рјешење:

01-399-7/22/Р-56-414

Датум почетка: 17.11.2022.
Период важења: седам године


23. „GREEN ENERGY“ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Сједиште: Улица Николе Тесле број 12, Пале
Дозвола:
01-518-04-1/86-1/22
Прилог уз Дозволу
Рјешење:
01-518-8/22/Р-60-475
Датум почетка: 30.12.2022.
Период важења: десет година


24.Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Сједиште: Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр. 13
Дозвола: 01-550-04-1/02-3/22
Прилози уз Дозволу

Рјешење:01-550-8/22/Р-58-448
Датум почетка: 31.12.2022.
Период важења: до 28.12.2026. године


25.“ЕЛИНГ МХЕ“ д.о.о. Теслић
Дозвола: 01-516-04-1/73-2/22

Прилози уз Дозволу
Рјешење:
01-516-8/22/Р-60-476

Датум почетка: 31.12.2022.
Период важења: до 29.06.2029.


26.“ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Калиновик
Сједиште: Бољановићи бб
Дозвола:01-2-04-1/39-2/23
Прилог уз Дозволу

Рјешење:01-2-8/23/Р-65-46
Датум почетка: 01.04.2023.
Период важења: 12 година


27. „SWISS INŽENJERING“ д.о.о. Требиње
Сједиште: Улица Јована Рашковића бб, Требиње
Дозвола:01-76-04-1/103/23
Прилог

Рјешење:01-76-8/23/Р-67-73
Датум почетка: 25.04.2023.
Период важења: 5 година


28. „МП ПАНДУРЕВИЋ“ д.о.о. Модрича
Сједиште: Полој 131 А, Милошевац, Модрича
Дозвола:01-282-04-1/105/23

Прилози 1-8

Рјешење:01-282-10/23/Р-76-176

01-548-10/23/Р-88-318

Датум почетка: 21.09.2023.
Период важења: 5 година


29. „САС“ д.о.о. Прибој
Сједиште: Прибој бб, Прибој, Лопаре
Дозвола:01-476-04-1/106/23

Прилози 1-4

Рјешење:01-476-9/23/Р-80-234
01-440-8/24/Р-98-620
Датум почетка: 29.11.2023.
Период важења: 5 година


30. „СТАНИШИЋ“ д.о.о. Пале
Сједиште: Доња Љубогошта бб, Пале
Дозвола:01-531-04-1/107/23
Прилози 1-8

Рјешење:01-531-9/23/Р-83-255
Датум почетка: 18.12.2023.
Период важења: 5 година


31. „ТЕП“ д.о.о. Источно Ново Сарајево
Сједиште: Улица Вука Караџића број 296, Лукавица, Источно Ново
Сарајево
Дозвола:01-545-04-1/108/23
Прилози 1-9

Рјешење:01-545-8/23/Р-83-256
Датум почетка: 18.12.2023.
Период важења: 5 година


32.“НИК-ПРОМ “ д.о.о. Билећа
Сједиште: Улица Влатка Вуковића број 3, Билећа
Дозвола:01-1-04-1/109/24
Прилози 1-9

Рјешење:01-1-7/24/Р-88-317
Датум почетка: 13.02.2024.
Период важења: 5 година


33.“Т-Солар“ д.о.о. Билећа
Сједиште: Ситничка бб, Билећа
Дозвола:01-655-04-1/110/24
Прилози 1-10

Рјешење:01-655-9/23/Р-89-332
Датум почетка: 22.02.2024.
Период важења: 5 година


34.Месна индустрија „ТУЛУМОВИЋ“ д.о.о. Лакташи
Сједиште: Лакташи
Дозвола:01-498-04-1/112/24

Прилози 1-2

Рјешење:01-498-9/23/Р-96-577
Датум почетка: 21.05.2024.
Период важења: 5 година


35.“ТatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње
Сједиште: Љубиње
Дозвола:01-600-04-1/113/24

Прилози 1-7

Рјешење:01-600-7/24/Р-99-653
Датум почетка: 13.06.2024.
Период важења: 5 година


36. „ЕРС мале хидроелектране“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Јована Дучића 49
Дозвола:01-481-04-1/33-3/24
Прилози 1-2

Рјешење:01-481-8/24/Р-103-773
Датум почетка: 11.07.2024
Период важења: 10 година

1. MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Сједиште: Добој, Николе Пашића 77
Дозвола:
01-430-04-1/08-2/14 Рјешење:
01-430-11/14/Р-99-353 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


2. МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Мајевичка 97
Дозвола:
01-425-04-1/11-2/14 Рјешење:
01-425-14/14/Р-99-352 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


3. Мjешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука
Сједиште: Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95
Дозвола:
01-351-04-1/10-3/19 Рјешење:
01-351-9/19/Р-131-304 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


4. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Сједиште: Пале, Николе Тесле 12
Дозвола:
01-347-04-1/12-3/19 Рјешење:
01-347-8/19/Р-131-302 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


5. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Јована Рашковића 6
Дозвола:
01-349-04-1/09-3/19 Рјешење:

01-349-7/19/Р-131-303 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година

1. „Energy Financing Team“ д.о.о. Билећа
Сједиште: Билећа, Српске војске 9
Дозвола:01-173-04-1/19-4/22
Рјешење:01-173-8/22/Р-37-169
Датум почетка: 17.06.2022.
Период важења: 5 годинa


2. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Степе Степановића бб
Дозвола:01-490-04-1/18-4/21
Рјешење: 01-490-10/21/Р-22-438
Датум почетка: 28.12.2021.
Период важења: 5 годинa


3. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о.
Станари

Сједиште: Станари бб
Дозвола:01-343-04-1/60-2/22
Рјешење:01-343-9/22/Р-48-301
Датум почетка: 24.09.2022.
Период важења: 5 година


4. „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.
Сједиште: Мише Ступара број 4, Бања Лука
Дозвола: 01-312-04-1/95-1/23

Рјешење: 01-312-10/23/Р-71-120

Датум почетка: 28.06.2023.
Период важења: 3 године


5. Друштво са ограниченом одговорношћу “ELING TRADE“ Теслић
Сједиште: Светог Саве број 87/А
Дозвола:01-368-04-1/97-1/23

Рјешење:01-368-8/23/Р-74-149

Датум почетка: 18.08.2023.
Период важења: 2 годинe


6. “TEC“ д.о.о.
Сједиште: Бранка Радичевића бб
Дозвола:01-383-04-1/100-1/23

Рјешење:01-383-8/23/Р-76-177

Датум почетка: 22.09.2023
Период важења: 3 године


7. „АЛУМИНА“ Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник

Сједиште: Каракај бб, Зворник
Дозвола:01-258-04-1/104/23

Рјешење:01-258-9/23/Р-73-141

Датум почетка: 20.07.2023.
Период важења: 2 годинe


8. “WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Видовданска бб
Дозвола:01-65-04-1/111/24

Рјешење:01-65-9/24/Р-91-402

Датум почетка: 29.03.2024.
Период важења: 2 годинe

1. „Елинг-Инжињеринг“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Светог Саве 87/А, Теслић
Дозвола:
01-487-04/25/08
Рјешење:
01-412-2/08 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 22.12.2008.


2. „IDIM TRADE“д.о.о. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Његошева 55
Дозвола:
01-545-11/09
Рјешење:
Р-30-465-97/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 31.08.2011.


3. „ЛТС“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Лазаричка 1
Дозвола:
01-1019-10/10
Рјешење:
01-550-4/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 03.11.2011.


4. Д.о.о. „Руднап“ Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Петра Прерадовића 21
Дозвола:
01-402-04-1/23-2/14
Рјешење:
01-347-5/15/Р-110-123 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


5. „EL-EN SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Максима Горког бр. 56 Бања Лука
Дозвола:
01-344-04-1/42-1/14
Рјешење:
01-312-6/15/Р-110-124 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


6. „Електроисток 1967“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића бр. 10 Бања Лука
Дозвола:
01-190-04-1/51/14
Рјешење:
01-242-6/16/Р-15-159 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 11.05.2016.


7. „ИНТЕХ“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Ул. Бранка Грпчића бр. 2
Дозвола:
01-496-04-1/71/16
Рјешење:
01-281-7/18/Р-86-171 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 28.06.2018.


8.“LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука
Дозвола:
01-172-7/20/Р-142-93
Рјешење:
01-591-6/21/Р-23-460
Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум укидања дозволе: 29.12.2021.


9.“В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Дозвола:
01-523-04-1/88/22
Рјешење:
01-523-15/21/Р-67-74
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум укидања дозволе: 25.04.2023.


10. „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Дозвола: 01-164-04-1/93/22
Рјешење: 01-428-13/23/Р-82-249
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум укидања дозволе: 07.12.2023.

Copyright © 2024