REERS

Izvještaji o radu i regulatorni izvještaji

Izvještaj o radu RERS-a za 2022. godinu (ćirilica)

Izvještaj o radu RERS-a za 2022. godinu (latinica)

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2022. godinu (Službeni glasnik RS, br. 90/23)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Izvještaj o radu RERS-a za 2021. godinu (ćirilica)

Izvještaj o radu RERS-a za 2021. godinu (latinica)

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu (Službeni glasnik RS, broj 34/23)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2021. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2021. godinu (ćirilica)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2021. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2021. godinu (latinica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2020. godinu (ćirilica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2020. godinu (latinica)

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu Regulatorne komisije za 2020. godinu (Službeni glasnik RS, broj 94/21)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2020. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2020. godinu, ćirilica)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2020. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2020. godinu, latinica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2019. godinu (ćirilica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2019. godinu (latinica)

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu Regulatorne komisije za 2019. godinu (Službeni glasnik RS, broj 100/20)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2019. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2019. godinu, ćirilica)

Regulatorni izvještaj o tržištu električne energije, prirodnog gasa i nafte i derivata nafte u Republici Srpskoj za 2019. godinu (Prilog uz Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2019. godinu, latinica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2018. godinu (ćirilica)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2018. godinu (latinica)

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu Regulatorne komisije za 2018. godinu (Službeni glasnik RS, broj 88/19)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2017. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu Regulatorne komisije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS, br. 16/19)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2016. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju izvještaja o radu Regulatorne komisije za 2016. godinu (Službeni glasnik RS, br. 73/17)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2015. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2015. godinu (Službeni glasnik RS, br. 92/16)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2014. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2014. godinu (Službeni glasnik RS br. 82/15)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2013. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2013. godinu (Službeni glasnik RS br. 63/14)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2012. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2012. godinu (Službeni glasnik RS br. 85/13)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2011. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2011. godinu (Službeni glasnik RS br. 56/12)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2010. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2010. godinu (Službeni glasnik RS br. 65/11)

Izvještaj o radu Regulatorne komisije za 2009. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2009. godinu (Službeni glasnik RS br. 92/10)

Izvještaj o radu RERS-a za 2008. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2008. godinu

Izvještaj o radu Regulatora za 2007. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu RERS-a za 2007. godinu

Izvještaj o radu Regulatora za 2006. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja Regulatora za 2006. godinu (Službeni glasnik RS br. 85/07)

Izvještaj o radu Regulatora za 2005. godinu

Zaključak Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu Regulatora za 2005 godinu (Službeni glasnik RS br. 123/06)

Izvještaj o radu Regulatora za 2004. godinu

Odluka Narodne skupštine o usvajanju Izvještaja o radu REERS za 2004. (Službeni glasnik RS br. 108/05)

Copyright © 2024