REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Гомиљани 1“

19.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Врт – 4“

19.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Медитеран 3“

19.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Медитеран 2“

19.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Медитеран 1“

19.04.2024.

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Елиос“

19.04.2024.

Закључак о одржавању формалне расправе – „АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник

16.04.2024.

Закључак о рјешавању спора – Божидар Валентић, Градишка

16.04.2024.

Закључак о рјешавању спора – Мирошљевић Миленко, Бања Лука

16.04.2024.

Закључак о одржавању формалне расправе – Слађана Сирар, Бијељина

16.04.2024.

Закључак о рјешавању спора – Божана Здравковић, Бања Лука

16.04.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „ЕД 4“

12.04.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „ЕД 3“

12.04.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „ЕД 2“

12.04.2024.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФНЕ „ЕД 1“

12.04.2024.

Рјешење о измјени ссертификата за производно постројење МСЕ „Торич 1“

12.04.2024.

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

11.04.2024.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

11.04.2024.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

02.04.2024.

Закључак о рјешавању спора – Споменко Радишић, Бијељина

02.04.2024.
Copyright © 2024