REERS

Zaključak o spajanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „Miruše 5“, MSE „Miruše 6“ i MSE „Miruše 7“

18.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 18. redovnoj sjednici, održanoj 12. novembra 2021. godine, u Trebinju, donijela…

Zaključak o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Miruše 5 Miruše 6 i Miruše 7 (ćirilica)

Zaključak o odbijanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Miruše 5 Miruše 6 i Miruše 7 (latinica)

Copyright © 2024