REERS

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

18.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 18. редовној сједници, одржаној 12. новембра 2021. године, у Требињу, донијела…

Закључак о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 5 Мируше 6 и Мируше 7 (ћирилица)

Закључак о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 5 Мируше 6 и Мируше 7 (латиница)

Copyright © 2024