REERS

Električna energija

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 70. redovnoj sjednici koja je održana 17. oktobra 2013. godine, donijela je Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu…

Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu

PRILOG – Specifikacija materijala, opreme, radova i pripadajućih troškova korišćenih za utvrđivanje naknade za izgradnju tipskih priključaka uz Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu broj: 01-6-31/13/R-70-203…

Copyright © 2023