REERS

Електрична енергија

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 87. редовној сједници одржаној 31. јануара 2024. године, донијела је…

Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу

 

Copyright © 2024