REERS

Електрична енергија

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 70. редовној сједници која је одржана 17. октобра 2013. године, донијела је Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу…

Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу

ПРИЛОГ – Спецификација материјала, опреме, радова и припадајућих трошкова коришћених за утврђивање накнаде за изградњу типских прикључака уз Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу број: 01-6-31/13/Р-70-203…

Copyright © 2023